Är en bostadsrätt en bra investering?

En bostadsrätt kan vara en fantastisk investering, men det finns också fallgropar som det är viktigt att vara medveten om innan man fattar något beslut.

Det är lätt att låta sig styras av känsloargument när det gäller det egna hemmet. Man vill bo på ett visst sätt, och då känns det skönt att rättfärdiga de höga kostnaderna och den eventuella skuldsättningen med att bostadsrätten ju faktiskt är en investering. Man bör dock vara ärlig mot sig själv och se på situationen utan de rosa glasögonen på. Om du köpte bostadsrätten enbart av ekonomiska skäl, skulle du göra samma bedömning av dess potential som investering som du gör när du köper aktier eller andra investeringar?

investeraDet är givetvis absolut inget fel på att köpa en bostadsrätt för att man vill bo i den – det är ju trots allt själva grundtanken med en bostadsrätt. Vad som är viktigt är att man klarar av att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

 • Vid en samlad bedömning, är denna bostadsrätt objektivt sett en bra investering ur strikt ekonomisk synvikel?
 • Hur mycket ökad livskvalitet får jag av att äga denna bostadsrätt och vad är jag beredd att betala för detta i form av kostnader och risker?

När man har svaren på dessa två frågor kan det till exempel hända att man kommer fram till att det objektivt sett troligen skulle vara en bättre investering att investera i aktiemarknaden, men att den ökade livskvalitén väger upp mellanskillnaden och man därför väljer att köpa en bostadsrätt. Eller att en bostadsrätt gör det möjligt att ägna mer tid åt att bygga upp det egna företaget jämfört med om man ägde en tidskrävande villa, och att det därför är motiverat att välja bostadsrätten. Eller att man faktiskt hellre bor kvar i sin hyresrätt och investerar pengar i något som ger kontinuerlig avkastning istället, trots att alla vänner varnar för att den som bor i hyresrätt kastar sina pengar i sjön och hamnar utanför bostadsrallyt. Vi har alla våra egna preferenser och levnadsförhållanden, så det går inte att ge någon rekommendation som passar för alla.

Att tänka på innan man köper bostadsrätt

Det är en investering som kan kräva ytterligare investeringar

Om man köper aktier på börsen (utan hävstång) kan man inte förlora mer än vad man investerade, och bolagets styrelse kan inte kräva att du gör nya investeringar. Ett aktiebolag kan göra en riktad nyemission för att få in mer kapital, men det är frivilligt att köpa och om du inte är intresserad finns det förhoppningsvis andra investerare som är och som därför skjuter till det nödvändiga kapitalet.

hyreslägenhetFör en bostadsrätt fungerar det annorlunda. Om du har tänkt att äga en bostadsrätt under flera år måste du räkna med att behöva betala för kontinuerligt underhåll av bostadsrätten. Visst underhåll kan man välja att avstå (till exempel omtapetsering) medan annat i princip är obligatoriskt. Innan man köper en bostadsrätt är det viktigt att ta reda på vad bostadsrättsinnehavaren har för skyldigheter och vad bostadsrättsföreningen har för skyldigheter. Hur fungerar det till exempel om det uppstår ett problem i ditt badrum som gör att huset riskerar att drabbas av en vattenskada som inte är begränsad till din bostadsrätt?

Andra exempel på kostnader som man bör ta med i beräkningen:

 • Det flesta bostadsrättsföreningar tar ut en månadsavgift från medlemmarna.Denna månadsavgift kan ändra storlek under din tid som ägare, och vad som ingår i månadsavgiften (el, sophämtning, bredband, städning av allmänna utrymmen, osv) och vad som måste betalas separat kan också förändras.Det är alltså både en kostnad och en ekonomisk risk.
 • Kostnader för sådant som inte ingår i månadsavgiften, till exempel uppvärmning, elektricitet och vatten. (Detta är dock kostnader som du förmodligen har på ett eller annat vis hur du än väljer att bo.)
 • Att ha en hemförsäkring är mycket viktigt. En hemförsäkring är vanligen dyrare för den som bor i bostadsrätt istället för hyresrätt, eftersom bostadsrättsinnehavaren har ett större ansvar.
 • Vissa bostadsrättsföreningar har krav på att man antingen ska delta i gemensamt underhåll (städdagar och liknande) eller betala en särskild avgift för att slippa.
 • Behöver du låna pengar för att köpa bostadsrätten.  I så fall kommer du behöva betala ränta på ditt lån vilket ökar dina kostnader för köpet av bostadsrätten.  Hur stor denna kostnad blir beror på hur hög ränta du måste betala.  Kom ihåg att alla räntor som du kan se på webbsidan är exempelräntor.  Du kan få betala en högre eller lägre ränta.  Kom också ihåg att det ofta är möjligt att förhandla ner din ränta.  Acceptera aldrig bankens första erbjudande.
 • Kommer du att behöva lägga ned tid och energi på att sitta i styrelsen för bostadsrättsföreningen, gå på föreningsmöten, etc? Vilka kostnader är förenade med att vara aktiv i föreningen och vilka risker är förenade med att inte vara det? Hur ser du på detta jämfört med att till exempel investera i ett aktiebolag?

Du blir beroende av bostadsrättsföreningen beslut och ekonomi

Den som äger en bostadsrätt äger inte sin bostad. Bostadsrätt är en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger varsin rättighet att nyttja en bostad mot en årsavgift. Rättigheten gäller endast under förutsättning att de förpliktelser medlemmen har mot föreningen uppfylls.

Som bostadsrättsinnehavare är värdet på din investering beroende på de beslut som fattas av bostadsrättsföreningen och hur det står till med bostadsrättsföreningen ekonomi. Detta skiljer sig markant från hur det är om man till exempel investerar i en fristående villa där man äger fastigheten istället för att bara ha nyttjanderätt.

Ger ingen kontinuerlig avkastning

I normalfallet ger en bostadsrätt inte någon kontinuerlig avkastning. Det finns vissa möjligheter att hyra ut sin bostadsrätt, men dessa möjligheter är starkt kringskurna både vad gäller vem man får hyra ut till, hur länge, under vilka förhållanden och till vilken hyra. Bostadsrättsföreningen har mycket långtgående rättigheter i förhållande till bostadsrättsinnehavaren på den här punkten.

Tröskeleffekter när man vill realisera vinsten

Att sälja börsnoterade aktier, fondandelar eller de hemliga guldmynten man har sparade i madrassen är vanligen en enkel och smidig process. Att sälja en bostadsrätt innebär vanligen att man måste:

 • Ordna ett nytt boende
 • Ombesörja och betala för en flytt
 • Ha kostnader för dubbel bosättning under en period
 • Arvodera en mäklare eller lägga ned tid på att själv utföra dessa arbetsuppgifter
 • Få tillstånd från bostadsrättsföreningen (de kan neka köpare)
 • Fixa till bostaden för att göra den mer eftertraktad. Att tapeterna inte är trendiga kan göra att man får mycket sämre betalt än vad det kostar att tapetsera om, och så vidare, vilket gör att man som säljare behöver ordna bostaden inför försäljningen istället för att förlita sig på att potentiella köpare fokuserar på vad man själv anser är viktigt.