Att tänka på vid flytt

 • flyttSe till att du har hemförsäkringsskydd som gäller under hela perioden, så att du är försäkrad både i din gamla bostad, under flytten och i din nya bostad.
 • Gör en flyttanmälan hos Adressandring.se eller direkt till Skatteverket. Hos Adressandring.se kan du även ordna med eftersändning av din post, om du så önskar.

  Om man anmäler sin flytt via Adressandring.se eller Skatteverket så brukar den nya adressen nå de flesta myndigheter och företag så inom sinom tid, men för saker som är brådskande är det säkrast att själv ta kontakt med den berörda parten och meddela den nya adressen och från och med vilket datum den gäller.
  Att göra flyttanmälan och kontakta viktiga företag/myndigheter/organisationer i god tid är viktigt för att din flyttanmälan ska hinna bekräftas och träda i kraft innan du flyttar. Post som kommer till din gamla adress kan i värsta fall hamna i orätta händer och användas på sätt som är negativa för dig.

 • Se till att avanmäla abonnemang som du inte ska flytta med, till exempel elhandelsavtal och elnätsavtal. Teckna nya abonnemang för ditt nya hem.
 • Meddela nya adress och flytta med abonnemang och andra avtal som du vill behålla, till exempel bankavtal, telefonabonnemang och bredbandsavtal.
 • Om du ska ha teve i ditt nya hem ska detta anmälas till Radiotjänst.
 • Om du ska flytta ihop med någon och leva under ”äktenskapsliknande förhållanden” (sambo) bör ni två diskutera om ni vill att sambolagen ska gälla er, eller om ni vill avtala bort den med ett samboavtal. Det kan också vara läge att se över andra juridiska dokument, till exempel testamenten och livförsäkringar.
 • Glöm inte att tömma externa utrymmen som hör till din gamla bostad, såsom förråd och garage.
 • Se till att få din gamla bostad slutbesiktigad och begär en kopia av besiktningsprotokollet, så att du inte hålls ansvarig för skador som uppkommer senare.
 • Se till att få din nya bostad besiktigad och begär en kopia av besiktningsprotokollet, så att du inte hålls ansvarig för befintliga skador.
 • Här finns tips som kan komma till nytta när du flyttstädar.