Brandskydd för dig som bor i lägenhet

En flytt är ett perfekt tillfälle för att gå igenom sitt brandskydd, kontrollera att man har vad man behöver och komplettera vid behov.

 • Se till att hela lägenheten har brandvarnare, att de är tillräckligt många och att de är utplacerade på lämpliga platser. Det är viktigt att du kan höra brandvarnare i lägenheten även om du ligger och sover i sovrummet. Mer information om brandvarnare, deras placering och hur de bör skötas om hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 • branssläckareDu bör ha minst en brandsläckare i lägenheten. En 6 kg pulversläckare rekommenderas som första inköp. Med en sådan kan man släcka de flesta mindre bränder som kan uppstå i en lägenhet, förutsatt att man upptäcker dem och agerar i tid.

Pulversläckare n ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden. Det finns olika effektivitetsklasser enligt den standarden, och en 6 kg pulversläckare bör vara av effektivitetsklass 43A 233B C eller högre. Ju högre siffror desto högre effektivitet.

Se till att samtliga boende i lägenheten (med undantag för små barn etc) vet var brandsläckaren är placerad och hur den ska användas.

Om någon i familjen, till exempel på grund av muskelsvaghet, har svårt att använda en så pass stor brandsläckare som 6 kg kan det vara bra att komplettera med en mindre brandsläckare, men det är svårare att släcka en brand med en mindre brandsläckare och för vissa familjemedlemmar är det förmodligen säkrare att stänga till om branden, evakuera lägenheten och larma än att försöka släcka på egen hand.

Det är tyvärr ganska vanligt att brandsläckare göms undan i garderober, bakom dörrar, etc för att man tycker att de är fula och inte passar in i inredningen. I en akutsituation spelar varje sekund roll, så man bör ha sin brandsläckare stående framme i lägenheten så att man ser den varje dag, är 100% säker på var den är och inte behöver flyta på en massa bråte för att nå den. För offentliga miljöer gäller att alla brandsläckare ska vara röda så att alla ska förstås att det är en brandsläckare, men i den egna privatbostaden kan man välja själv hur man vill ha det. Det finns numera snyggt designade brandsläckare att köpa, till exempel färggranna brandsläckare prydda med vackra mönster, brandsläckare i borstat stål som passar in i kök där kyl och frys är av borstat stål, och helvita brandsläckare som passar det vita minimalistiska hemmet. Värt att nämna är också att den folkkära konstnären Ulrica Hydman-Vallien har formgivit brandsläckare på uppdrag av Ölands försäkringsbolag.

 • En brandfilt kan användas för att till exempel släcka bränder i kläder, möbler och på spisen genom kvävning. Eftersom det är vanligast att bränder börjar i köket bör man placera brandfilten i eller i nära anslutning till köket. Låt den inte ligga inknölad i något skåp eller liknande, utan ha den framme. Det finns brandfiltar som kommer i en särskild förvaringslösning som fästs på väggen, och det går att köpa snyggt designade höljen som passar in i den övriga inredningen.En brandfilt bör vara omkring 120 cm x 180 cm. Den ska kunna täcka merparten av en vuxen människa vars kläder har fattat eld, samtidigt som den inte ska vara så stor att den blir svår att hantera.En brandfilt ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden SS-EN 1869
 • Se till att ha minst ett stort lock i köket som klarar av att kväva en brand även om den inträffar din din allra största gryta. Tänk på att aldrig hälla vatten på bränder i fett (inklusive oljebränder).Locket ska vara lättåtkomligt när du lagar mat. Du vill inte behöva börja rota runt i skåp när det brinner på spisen.
 • Ta reda på när fläkt och fläktfilter senast rengjordes i lägenheten. Vid brand på spisen kan fett i spisfläkten antändas. Det är därför viktigt att se till att fläkt och fläktfilter hålls rena.
 • Installera gärna timers för spis och annat köksutrustning som kan fatta eld, såsom kaffemaskiner och bakmaskiner. Timern gör att strömmen bryts efter den inställda tiden.
 • Kortslutningar i vitvaror och annan hemelektronik kan orsaka bränder. När du får tillträde till lägenheten, kontrollera omedelbart alla de elektroniska produkter som ingår, såsom kylskåp, frys, spis och diskmaskin. Kontrollera att kontakter inte glappar, att alla sladdar är hela och att inga sladdar ligger i kläm. Rapportera alla fel till hyresvärden.
 • Åtgärda blinkande lysrör.
 • När du får tillträde till lägenheten, kontrollera omedelbart eventuella förråd som hör till lägenheten, såsom vindsförråd och källarförråd. Kräv att de töms av hyresvärden om föregående hyresgäst har lämnat kvar saker där. Det händer tyvärr att hyresgäster förvarar brandfarliga saker i sina förråd, till exempel linoljetrasor som kan självantända.
 • brandAnlagda bränder är tyvärr mycket vanliga och statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar att cirka 25% av de bränder som kräver insats från räddningstjänsten i Sverige är anlagda.I samband med att du flyttar till din lägenhet bör du höra efter med hyresvärden om vad som görs för att hålla obehöriga ute från huset och eventuella andra privata utrymmen såsom innergård, soprum, tvättstuga, garage etc. Hålls dessa utrymmen låsta? Finns det någon form av automatiskt dörrstängare och låsningsmekanism? Räcker det med nyckel för att ta sig in eller krävs till exempel elektronisk identifiering (nyckelbricka) som kan knytas till varje enskild hyresgäst? Går nycklarna att kopiera hos vilken nyckelverkstad som helst, eller är de skyddade på något vis? Kan hyresgäster låsa upp ytterporten via porttelefonen, eller krävs det att hyresgästen går ned för att personligen släppa in sina gäster?
 • Se till att alla boende i lägenheten vet vad de ska göra i händelse av brand, röklukt, brandvarnarsignal eller annan akut situation som rör brand.Vuxna och lite äldre barn bör vara införstådda med hur man släcker en liten brand på ett säkert vis, eller evakuerar och stänger till dörren om branden för att minska spridningsrisken, samt hur man varnar övriga boende i huset och ringer 112.Även förhållandevis små barn kan få öva på att larma vuxna, att inte gömma sig vid brand och hur man slår 112 på telefonen. Tänk på att något kan hända som gör att den vuxne i lägenheten inte kan larma vid brand. Det kan ju till exempel vara så att branden uppstår just för att den vuxne har drabbats av ett plötsligt allvarligt sjukdomsfall och maten kokar torrt på spisen.

  Det är viktigt att prata med barn om vad en brand är och också inpränta vikten av att försöka ”gömma” en brand. Förklara att även om man har gjort något dumt och till exempel har lekt med tändstickor så ska man omedelbart berätta om branden för en vuxen. Här är det givetvis viktigt att vuxna agerar bra föredömen i vardagen och faktiskt ger barn beröm när de berättar om något viktigt istället för att omedelbart börja skälla på dem för att de har gjort något fel. Det är viktigt att barn har vuxna omkring sig som de kan berätta saker för utan att den vuxne ”exploderar” och får ett ilskeutbrott.

Tips!

Brandskyddsutbildning

Hos Branskyddsbanken finns en gratis e-utbildning som du kan genomgå direkt i din dator. Den handlar om hur du kan göra din bostad brandsäkrare. Utbildningen är helt gratis och finns tillgänglig på svenska, norska, danska, engelska, finska, arabiska och somaliska.

Länk till utbildningen: http://utbildning.brandskyddsbanken.se/bih

Individanpassat brandskydd

Information om individanpassat brandskydd för äldre och personer med vissa funktionsnedsättningar hittar du hos MSB. http://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26580.pdf