Linnéstaden, Göteborg

Linnéstaden är ett bostadsområde i centrala Göteborg som bland annat inkluderar den pampiga Linnégatan. Fram till 2011 var Linnéstaden ett eget stadsdelsnämndsområde, men numera ingår området i stadsdelsnämndsområdet Majorna. Medan Linnéstaden fortfarande var ett eget stadsdelsområde omfattade det Masthugget, Änggården, Haga, Annedal och Olivedal.

Linnéstaden karaktäriseras av en blandning av byggnader från sekelskiftet 1800/1900 och byggnader som uppfördes från slutet av 1970-talet och framåt. Så gott som alla hus är flerfamiljshus och många har affärsverksamheter i bottenplanet. I Linnéstaden finns det massor av restauranger, caféer och barer, liksom delikatessbutiker av typen surdegsbageri, ostspecialist, osv.

På gångavstånd från majorna hittar man även bland annat operan, statsmuseet, Maritiman, Casinot och Sjöfartsmuseet.

Trots att Linnéstaden är så central känns det definitivt inte som att man befinner sig i någon asfaltsdjungel här. Det här är ett bostadsområde om inbjuder till uteliv, och som boende i Linnéstaden har man nära till stora grönområden som Slottskogen och Botaniska trädgården. Linnégatan med sina grönskande träd går hela vägen från Järntorget till Slottskogen, och är kantad av terrasser med uteserveringar.

Linnéstadens utveckling

På 1970-talet hade Linnéstaden hunnit bli rejält förfallen. Tidigare hade bott gott om barnfamiljer här, men numera lockades de mer av nybyggda moderna bostäder längre ut från stadskärnan. Mellan år 1950 och 1975 halverades befolkningen i Linnéstaden, så att det till slut återstod färre än 25 000 boende. Vissa var pensionärer som bott där sedan länge, medan andra var nyinflyttade som lockades av de låga hyrorna och var beredda att stå ut med de omorderna lägenheterna, toalett i källaren och ruffiga omgivningar. Det bodde en hel del studenter och konstnärer i Linnéstaden, ofta med tredjehandskontrakt, informella inneboendesituationer, rivningskontrakt och liknande.

De affärsverksamheter som bedrevs i Linnéstaden på 1970-talet hade inte mycket gemensamt med dagens caféliv och surdegsbagerier. Av oklara anledningar var det huvudsakligen möbelaffärer och porrbutiker som höll igång i Linnéstaden, tillsammans med några barer.

Rivning och nybyggnation

Under 1970-talet revs många av de gamla husen i Linnéstaden, och ersattes så småningom av moderna flerbostadshus. På 1980-talet uppfördes många nya hus på Linnégatan, huvudsakligen av HSB och Riksbyggen men även av ett antal mindre fastighetsägare. Tillgången på modernare bostäder började locka hushåll som klarade av att betala högre hyra, och gentrifikationen sattes i rullning.

Om vi jämför med slutet av 1970-talet så har andelen pensionärer minskat rejält i Linnéstaden samtidigt som antalet barnfamiljer har gått upp. Många boende här är också unga par utan barn, som vill bo nära restauranger, caféer och bagerier men inte befinna sig mitt inne i nattklubbssmeten på Avenyn. Under 1980-talet började porrbutikerna och möbelaffärerna försvinna från Linnéstaden och ersättas av restauranger och barer av modernt snitt.

Gentrifieringen har också bidragit till – och ökat av – att hyreslägenheter omvandlats till bostadsrätter. Kring år 1980 var ungefär 20% av lägenheterna i flerfamiljshusen i Linnéstaden bostadsrätter. Strax efter millennieskiftet nådde siffran upp till 30% och i skrivande stund ligger den en bra bit över 50%. Marknadsvärdet på bostadsrätterna har också ökat markant.

Ett tydligt exempel på Linnéstadens förvandling kan vi se på Värmlandsgatan. Där låg fram till det tidiga 1990-talet två fastigheter byggda kring sekelskiftet 1800/1900 som undgått rivningarna på 1970-talet. De var i dåligt skick och till slut revs de. Hyresregleringen (bruksvärdesprincipen) gjorde att tomtägaren Wallenstam inte var sugen på att bygga hyreshus, så de sålde istället marken till JM som byggde över hundra bostadsrätter.

Nybyggnationen tappar fart

Numera är köerna långa för att få flytta in i en hyreslägenhet i Linnéstaden och bostadsrätterna kostar multum. Tiden då det revs och byggdes nytt i snabb takt är sedan länge förbi. Att döma av de protester som alltid inkommer när förslag på nybyggnation lanseras bebos Linnéstaden numera av många hushåll som värnar om de öppna ytor som återstår i området och inte gärna vill se de gamla rivningstomterna ersättas av flerbostadshus. Starka röster har till exempel höjts mot att bygga nytt på Skansberget och på Hagabions parkeringsplats. Svårigheterna att bygga nytt – i kombination med områdets popularitet – har gjort att många affärslokaler har omvandlats till bostäder. Att göra om vindar till vindslägenheter har också blivit populärt, särskilt som de för Göteborg så höga husen på och kring Linnégatan erbjuder en fantastisk utsikt.