Midsommarkransen, Stockholm

Midsommarkransen är en stadsdel i Söderort i Stockholms kommun, och den ingår i stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen. År 2016 bodde det ungefär 11 400 personer i Midsommarkransen.

Många av flerbostadshusen i Midsommarkransen är gula med röda tak.

Kommun Stockholm
Kommunområde Söderort
Stadsdelsområde Hägersten-Liljeholmen
Landareal 98 hektar
Smeknamn Kransen

Av de boende i Midsommarkransen har 67,7% eftergymnasial utbildning, vilket är ungefär tio procent mer än genomsnittet för Stockholm.

Bostäder i Midsommarkransen

I Midsommarkransen finns det huvudsakligen flerbostadshus. Statistik från år 2014 visar på 6 281 flerbostadshus och bara 61 småhus. Hos flerbostadshusen är det lägenheter med max 3 rum + kök som dominerar i Midsommarkransen, och det fanns år 2014 ungefär 2 300 lägenheter bestående av 1 rum med eller utan kök, ungefär 2400 lägenheter med 2 rum och kök och ungefär 1 000 lägenheter med 3 rum och kök.

Tunnelbana

Det finns två tunnelbanestationer i Midsommarkransen:

  • Midsommarkransen
  • Telefonplan

Båda stationerna ligger längs röda linjen.

Tunnelbanestationen Midsommarkransen ligger i ett bergrum cirka 17 meter under marken, mellan Svandammsvägen och Övre Bergsvägen. Entrén till stationen nås via en gångpassage från Svandammsvägen och Tegelbruksvägen. Från stationen är resan till tunnelbanestationen Slussen ungefär 4,6 km lång.

Tunnelbanestationen Telefonplan har sin plattform utomhus, med entré från Mikrofonvägen/Telefonplan. Från stationen är resan till tunnelbanestationen Slussen ungefär 5,4 km lång.

Det finns en bussterminal i anslutning till tunnelbanestationen Telefonplan.

Bakgrund

Midsommarkransen har fått sitt namn från en krog som hörde till Hägerstens gård och låg i en byggnad uppförd år 1775. Förbi platsen där krogen en gång i tiden var belägen går numera Nioörtsvägen, och om krogen hade funnits kvar hade den haft adressen Nioörtsvägen 42.

I början av 1900-talet köpte AB Tellus mark och anlade ett tegelbruk, och kring detta tegelbruk växte en oreglerad kåkstad upp eftersom arbetarna på tegelbruket behövde någonstans att bo. När den lera som teglet tillverkades av tog slut gick tegelbruket i konkurs, och marken köptes upp av Nyborgs AB.

År 1907 lade arkitekten Per Olof Hallman fram en stadsplan för Midsommarkransen, med flerfamiljshus, villor, kyrka och kommunalhus. Enligt Hallmans plan skulle det finnas en hel del villor i utkanten av Midsommarkransen, men hans plan blev senare ändrad så att det blev fler flerbostadshus och färre villor.

Tellusborg och Midsommarkransen

År 1910 delades marken på respektive sida av Vattenledningsvägen upp så att två områden för nybebyggelse bildades. Det södra området fick heta Midsommarkransen, medan det norra området fick namnet Tellusborg efter bolagsnamnen Tellus och Nyborg. I Tellusborg hade det då redan hunnit byggas några flerfamiljshus, där de flesta lägenheter var små men innehöll lyx som rinnande vatten och WC – bekvämligheter som de flesta arbetarfamiljer i Stockholm saknade på den här tiden. I Midsommarkransen började AB Förstaden Midsommarkransen sälja villatomter.

Inkorporering

År 1913 inkorporerades Brännkyrka landskommun i Stockholms stad, vilket innebar att även Midsommarkransen inkorporerades eftersom den var en del av Brännkyrka.