Personlig säkerhet i den nya lägenheten

Flytt är ett bra tillfälle att se över sin personliga säkerhet, till exempel vad gäller brandskydd, inbrottsskydd och överfall. Här är några tips på vad du kan göra för att motverka inbrott och överfall din nya lägenhet:

 • tjuvKontrollera att din huvuddörr är en säkerhetsdörr som uppfyller kraven för inbrottsklass RC3 eller bättre, enligt standarden SS-EN 1627. En bra säkerhetsdörr skyddar mot både angrepp, brand och oljud. Inbrottsklass RC3 innebär att dörren klarat en total testtid av 20 min varav effektiv angreppstid 5 min, och att angripar använt sig av verktyg som kofot (710 mm), kilar, skruvmejslar etc. Låshusen ska vara godkända enligt standarden SS-EN 12209 och låscylindrarna enligt SS-EN 1303.
 • Se till att dörren har ett ”titthål” så att du kan se vem som befinner sig utanför. Se till att titthålet har någon form av skydd som du måste vika undan för att titta i det. Det finns optiska redskap som gör det möjligt att använda ett titthål för att kika in i lägenheten utifrån om titthålet inte är blockerat av till exempel en metallbricka.
 • Vad gäller inbrottsskydd så är balkongdörren ofta en svag punkt för den som har lägenhet nära marknivån. Svaga lås bör bytas ut mot säkrare – det är trots allt en ytterdörr det handlar om. Tänk också på att fasadreparationer och liknande plötsligt kan göra att tjuvar (tack vare osäkrade byggställningar) plötsligt har betydligt enklare att ta sig in på din balkong trots att den ligger högt upp.
 • Fönsterlås gör det svårare för en tjuv att ta sig in fönstervägen. Många tjuvar undviker helst att krossa glas, eftersom det låter, kan skada tjuven och gör det tydligt för förbipasserande att något inte är som det ska.
 • Att till exempel ett badrumsfönster är litet är inte någon garanti för att tjuvar inte kan använda sig av det. Ett barn eller småvuxen person kan ta sig in och sedan öppna för resten av gruppen, eller stjäla på egen hand.
 • hemforsakringHa inte alltför stor tillit till säkerhetskedjor på dörren. De kanske kan avhålla en enträgen dammsugarförsäljare från att kliva in i lägenheten, men en person som inte drar sig för att överfalla dig kan enkelt klippa av en tunn säkerhetskedja med en bultsax eller få den att lossa från sina fästen. Ta reda på hur pass bra din säkerhetskedja är fastsatt, och låt inte säkerhetskedjan gör dig ”modig” nog att öppna dörren för någon du inte skulle ha öppnat med utan säkerhetskedjan på. En generell regel som är bra att hålla sig till är att om du är så osäker på personen utanför att du inte vill öppna utan säkerhetskedjan på bör du överväga om du verkligen ska öppna över huvud taget.
 • Håll förråd väl låsta även om du inte förvarar något du anser är stöldbegärligt där. Det händer att tjuvar vittjar förråd för att komma år redskap som de kan använda sig av för att bryta sig in i lägenheter. En halvdålig stege som inte direkt har något marknadsvärde kan till exempel vara ett perfekt redskap för den som vill ta sig upp på en balkong.
 • Om du inte längre får post levererad genom lägenhetsdörren utan hämtar den i ett fack nere vid entrén, se till att brevinkastet på dörren stängs permanent. Det är bara onödigt att ha denna öppning in i ditt hem som någon till exempel kan använda för att kasta in brännbart material eller peta in en ståltråd igenom för att försöka vrida upp ditt lås inifrån.Om ditt brevinkast fortfarande är i bruk rekommenderas en skyddskåpa över vredet på insidan av dörren.
 • Med ett larm kopplat till en larmcentral kan man ofta få rabatt på hemförsäkringen.
 • Använd registrerade nyckelbrickor för dina nyckelbrickor. (Till exempel Svenska Stöldskyddsföreningens nyckelbricka.) Märk aldrig nycklar med namn, adress, telefonnummer eller liknande eftersom det gör det enklare för en oärlig person att lista ut vilket dörr nyckeln passar till.
 • Ta kontakt med hyresvärden för att få veta mer om hur arbetet med att motverka inbrott, stölder och annan brottslig verksamhet ser ut. Det kan till exempel handla om att portkoden byts ofta, att den är avstängd nattetid så att nyckel krävs eller att det inte ens räcker med nyckel utan att särskild elektronisk bricka också är nödvändig. Du bör också förhöra dig om vad som gäller för husets nycklar – kan de kopieras hur som helst eller är de spärrade?