Ribersborg, Malmö

Ribersborg är ett delområden i stadsområdet Innerstaden i Malmö. Ribersborg ligger mellan Malmöhus slott och Fridhems villastad i Västra Innerstaden, inom gatorna Ribersborgsvägen, Regemenstsgatan, Mariedalsvägen och Limhamnsvägen.

Ribersborg vätter mot havet och längs havsfronten ligger stora och kraftfullt artikulerade flerbostadshus. Över lag har man ofta tagit hänsyn till utsikten mot havet när hus har byggt här – de stora L-formade bostadshusen söder om Tessins väg har till exempel placerats så att man i lägenheterna åt norr ska kunna se ut över Ribersborgsstranden och Öresund i siktlinjen mellan de höga skivhusen.

Ribersborgs yta uppgår till 47 hektar och här bodde år 2015 drygt 8 700 personer. Det rör sig alltså om ett tätbefolkat området som präglas av tätt stående flerbostadshus. Rent arkitekturmässigt brukar Ribersborg beskrivas som ”öppen kvartersstad”. Kvarteren närmast havet karaktäriseras av höga skivhus, de sydöstra delarna av Ribersborg domineras av sluten kvartersbebyggelse med enhetlig takfotshöjd, och i södra Ribersborg hittar vi öppen gårdsbebyggelse i lägre skala.

Att Ribersborg ligger vid havet samtidigt som man har nära in till centrum har bidragit till att göra området till ett mycket populärt bostadsområde.

Parker

Tessinparken är den enda parken i Ribersborg, men som boende i Ribersborg har man också nära till Öresundsparken och Slottsparken. Öresundsparken ligger på andra sidan av Limhamnsvägen, medan Slottsparken ligger på andra sidan Mariedalsvägen.

Skolor & förskolor

De finns två grundskolor och flera stycken förskolor i Ribersborg, inklusive Ribersborgs förskola och förskolan Vilda Västern.

Ribersborgsskolan, som är en grundskola för årskurserna F-6, ligger öster om Sergels väg, i mitten av Ribersborg.

Grundskolan Fridhemsskolan ligger i anslutning till Fridhemstorget och här går årskurserna F-5.

Historia: Ribersborg växer fram

I slutet av 1800-talet var Malmö stad betydligt mindre än idag och Ribersborgsområdet var fortfarande landsbygd. Här låg bland annat gården Ribersborg som området har fått sitt namn ifrån, liksom Mariedal, Erikstorp och Petterstorp. Ursprungligen kommer namnet Ribbersborg från köpmannen Jöran Riber (1704-1763).

Det var egentligen inte förrän på 1930-talet som planer på storskalig bostadsbebyggelse kom igång ordentlig här. År 1936 tog stadsingenjör Erik Bülow-Hübe fram en stadsplan som dominerades av nordsydligt orienterade lamellhus i funkisanda. Viss bostadsbebyggelse hade då redan uppförts i de sydöstra delarna av Ribersborg.

Ribersborg växte fram gradvis och Bülow-Hübes följdes till stora delar, dock gjordes vissa ändringar i mitten av 1950-talet. Det kom att dröja till 1970-talet innan de sista skivhusen norr om Tessins väg stod färdiga. Kuriosa: Bülow-Hübes plan inkluderade tio stycken sex våningar höga punkthus i kvarteret Ribersborg men de blev aldrig verklighet.

I västra Ribersborg hittar vi Fridhemstorget, som byggdes i den för sin tid så typiska stilen med ett öppet torg omgärdat av offentliga institutioner. Här ligger bland annat Sankt Andreas kyrka och dess församlingslokaler, liksom Fridhemsskolan och en vinterträdgård.

Exempel på senare byggnationer i Ribersborgsområdet är de som skedde i kvarteren Krageholm och Mo kring millennieskiftet. Där låg tidigare en bensinstation och parkeringsplats, men numera kan man bo där.

Många av gatorna i Ribersborg har fått namn efter svenska författare, konstnärer och arkitekter.

Ribersborg – en del av den Västra Innerstaden

Ribersborg är en del av den Västra Innerstaden. Detta är en del av Malmö där det bör över 33 000 personer och de flesta husen stammar från 1940-talet och 1950-talet. Exempel på viktiga landmärken i Västra Innerstaden är Malmö Opera och Musikteater, idrottsplatsen Malmö IP, höghuset Kronprinsen och det populära shoppingstråket Regementsgatan. Det ligger också många parker och grönområden i Västra Innerstaden. På somrarna flockas Malmöborna på Ribbersborgsstranden, eller ”Ribban” som den kallas av lokalborna.