Västra Hamnen, Malmö

Västra Hamnen är ett delområde i stadsdelen Centrum i stadsområdet Norr i Malmö. Västra Hamnen upptar 217 hektar och karaktäriseras av en blandning av flerbostadshus, utbildningsinstitutioner och affärsverksamheter.

Hela Västra Hamnen består av utfyllnader som gradvis gjorts norr om den ursprungliga strandlinjen. Redan på 1700-talet började man fylla ut här. Långt in på 1970-talet var Västra Hamnen fortfarande ett område som dominerades av Kockums varvsverksamhet, och under 1980-talet tog Saab över lokalerna för sin fabriksverksamhet. Det var inte förrän efter millennieskiftet som Västra Hamnen gjordes om till en område för boende, utbildning och affärsverksamhet som inte är tung industri. Lägenhetshusen här är nybyggda och går i kontemporär stil.

Den stora Kockumskranen togs bort från Västra Hamnen år 2002 och tre år senare stod Sveriges högsta bostadshus – Turning Torso – färdigt för inflyttning. Sedan dess har flera andra flerbostadshus färdigställts och år 2015 bodde det drygt 7 300 personer i området.

I Västra hamnen ligger verksamheter som Sjömanskyrkan, Stadsarkivet, Mediegymnasiet, Skeppets förskola och Kockum Fritid – en inomhusanläggning med träningslokaler, bad och ishall. Det finns också en liten hamn för fritidsbåtar, och i den norra delen av Västa Hamnen ligger Scaniaparken med Scaniabadet.

På det som numera kallas för Universitetsholmen, väster om centralstationen, har Malmö högskola fastigheter (inklusive Lärarhögskolans lokaler), och här ligger även Procivitas privata gymnasium och konsert- och kongresscentret Malmö Live. Universitetsholmen är en konstgjord ö omgiven av Inre hamnen, Suellshamnen, Västa hamnkanalen, Citadellshamnen och Södra varvsbassängen.

Bakgrund

På 1770-talet började man fylla ut marken kring det som numera kallas för Inre hamnen, och utfyllnadsprojektet utvidgades så småningom till att omfatta även områden väster och norr ut.

På 1870-talet flyttade Kockum till hamnområdet för att kunna utöka sin varvsverksamhet. Under 1900-talets första årtionden fungerade Västa hamnen även som oljehamn, men den verksamhet flyttades österut efter andra världskriget så att Kockums verksamhet skulle kunna växa ytterligare.

Under 1970-talet började den svenska varvsindustrin att dala. Kockum drog ned på sin verksamhet i Västra Hamnen, och i mitten av 1980-talet tog Saab över Kockums stora produktionshall och byggde om den till bilfabrik. Efter att bilfabriken hade lagts ned togs hallen över av Malmömässan.

Efter millennieskiftet började man göra om Västra Hamnen så att den skulle svara mot aktuella behov av lokaler för boende, utbildning och småskalig affärsverksamhet. Flera olika arkitekter fick vara med och skapa olika byggnader, för att säkerställa arkitektonisk mångfald i området.

Turning Torso

Med sina 190,4 meter är Turning Torso i skrivande stund Nordens högsta skyskrapa och Europas tredje högsta bostadshus, efter Triumfpalatset i Ryssland (264 m) och Sky Tower i Polen. Turning Torso, som ägs av HSB Malmö, är huvudsakligen ett bostadshus men har även 4 200 kvadratmeter kontorsyta i de två lägsta segmenten.

Tack vare sin höga höjd är Turning Torso synlig från båda sidorna av Öresundsbron, och man kan till och med se byggnaden från tornet Kärnan i Helsingborg om man använder kikarna och vädret är klart.

Du hittar Turning Torso vid Lilla Varvsgatan i Västra Hamnen. Huset har 54 våningar ovan jord och betjänas av 5 stycken hissar. Den totala golvytan är 27 000 kvadratmeter, fördelat över cirka 400 kvadratmeter per våningsplan.

Turning Torso består av nio stycken ”kuber”. Kontorsytorna ligger i de två nedersta kuberna, medan resten av kuberna innehåller sammanlagt 147 lägenheter. De två översta kuberna har också plats för konferensanläggningen Turning Torso Meetings.

Bygget påbörjades år 2001 och bostäderna var redo för inflytt år 2005. Arkitekten bakom Turning Torso är Santiago Calatrava och entreprenören var NCC.

Turning Torso Gallery

Turning Torso Gallery är en fem våningar hög byggnad som ligger granne med Turning Torso. Turning Torso Gallery, som innehåller 37 hyreslägenheter, ritades av Greger Dahlström och Fojab Arkitekter på uppdrag av HSB Malmö. Här finns förutom bostäder också butiks- och restauranglokaler, plus ett parkeringsgarage. Parkeringsgaraget används av boende i både Turning Torso och Turning Torso Gallery och man kan nå det från Turning Torso via en underjordisk gång.